Původně jsme používali pro zobrazování záznamu z kamery televizi. Nyní jsme propojili kameru natrvalo s PC přes TV kartu a vyšetření zobrazujeme na monitoru. Máme tedy možnost pořídit záznam například ve formátu mpeg-2. Kamera je na vyšetřovně č.2 společně s EKG přístrojem rovněž napojeným na PC.